Mälby´s historia

Säteriet nämns redan 1549 med Lasse i Mälby som ägare

Via kyrkböcker som är de äldsta källorna där vi kan finna gårdens namn vet vi att Mälby fanns som en gård redan på 1500-talet. Genom förekomsten av bronsåldersgravar och fornborgar vet vi att trakten varit bebodd långt innan kyrkböckernas början.
På 1650-talet byggdes här den första säteribyggnaden av Generalen Gustav Horn. Han var en av de mest framträdande generalerna under 30-åriga kriget. Efter hans död ärvdes gårrden av hans blott fyraåriga dotter Eva. Som 14-åring giftes hon bort med den 26-årige Nils Bielke – en Karl XI :s mest förtrogna män.

Efter Karl XI :s död kom Bielke i onåd, dömdes till döden men benådades. Mälby liksom det mesta av hans egendom reducerades till kronan.

Jesper Ehrencreutz brukspatron på Ehrendal köpte sedan Mälby för att komma åt mera vedråvara som krävdes i stora mängder till kanontillverkningen vid Ehrendal.

Under 1800-talets senare hälft gick gården i handel ett antal gånger. 1913 köptes den av Fredrik Norström vars barn och barnbarn äger den idag.

Huvudbyggnad
Baksida
Blå hallen
Kakelugnar i trädgården rummet
Matsal
Salon
Sjön
Katt på pergola

Mälby Säteri var välkänt i den gustavianska tidens vittra kretsar. Som gäster hos ägaren, presidenten i Vasa hovrätt Johan Gustav von Carlsson, vistades bl. a vännerna Carl Mikael Bellman, poeten Johan Gabriel Oxenstierna, konstnären Tobias Sergel samt tecknaren och satirikern Carl August Ehrensvärd.

Norr om herrgården hade von Carlsson anlagt en engelsk park, som med sina klassiska tempelhallar och avgjutningar av klassiska skulpturer väckte samtidens uppmärksamhet. Inplanterade träd och rester av gångsystemet är det som på platsen minner om parken.

Manbyggnaden uppfördes också av von Carlsson, som en liten kopia av Gustaf III:s paviljong på Haga. Fasaden omgestaltades i italiensk villastil omkring 1870.