Område

Byggnaden har återuppbyggts i samma stil med autentiska metoder och material.

Båthus på sjön på baksidan av fastigheten.

Både interiören och fasaden återskapas detalj